NAŠA ŠKOLA: Učenici (20)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1972./1973. (rođeni 1961.)   Kovačević Mara Ivanova Srđani Kovačević Ivan Dragomirov Srđani Andrijašević Miroslava Bogoljubova Srđani Šumanović Slavo Ivanov Mandino Selo Bilanović Luka Tomin Mandino Selo Karan Momčilo Ilijin Rašćani Buljan Radoslav Mijin Srđani – Crvenice Vukadin Miro … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (19)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1971./1972. (rođeni 1960.) Šumanović Ružica Grgina Mandino Selo Zečević Marko Ilija Mandino Selo Dilaver Nura Hadžina Mandino Selo Dilaver Huso Huseinov Mandino Selo Šarac Anđa Markova Mandino Selo Vukadin Jakov Božin Mandino Selo Seser Jure Jozin Mandino Selo … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (18)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1970./1971. (rođeni 1959.) Dilaver Selim Omerov Mandino Selo Marković Ivan Jozin Srđani Milić Petar Barišin Srđani Čurčić Mirko Mijin Mandino Selo Križanac Stanko Ivanov-ban Mandino Selo Dilaver Ismeta Ibrina Mandino Selo Vukadin Vinko Stojanov Mandino Selo Tokić Stojan … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (17)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1969./1970. (rođeni 1958.) Milić Niko Mijin Srđani Milić Mile Jozin Srđani Majić Stipan Slavkov Mandino Selo Rezo Ljubica Šimunova Mandino Selo Vukadin Toma Stipanov Mandino Selo Zečević Ruža Ilijina Mandino Selo Seser Matija Šimunova Mandino Selo Šarac Stipan … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (16)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1968./1969. (rođeni 1957.) Buljan Jozo Mijin Srđani-Crvenice Andrijašević Stana Bogoljubova Srđani Buljan Anica Mijina Srđani-Crvenice Milić Ljuba Mijina Srđani Landeka Anđa Jurina Srđani Papić Janja Markova Srđani Marković Bože Jozin Srđani Šarac Jozo Lukin Mandino Selo Stanišić Mijo … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (15)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1967./1968. (rođeni 1956.) Dilaver Ismet Bećirov Mandino Selo Čurčić Bože Mijin Mandino Selo Dilaver Hajra Muharemova Mandino Selo Dilaver Ragib Hadžin Mandino Selo Dilaver Fatima Husejinova Mandino Selo Bilanović Branislava Lukina Mandino Selo Bilanović Milica Mijina Mandino Selo … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (14)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1966. /1967. (rođeni 1955.) Važić Mila Perina Rašćani Seser Ivan Jozin Mandino Selo Kovačević Stanko Marijanov Srđani Križanac Slavko Ivanov-ban Mandino Selo Seser Mirko Šimunov Mandino Selo Papić Jure Markov Srđani Kovačević Anica Ivanova/Martin? Srđani Šarac Anđa Mirko … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (13)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1965./1966. (rođeni 1954.) Dilaver Muhamed Muharemov Mandino Selo Bilanović Dragica Mićina Mandino Selo Bilanović Nikola Ristin Mandino Selo Dilaver Asim Alijin Mandino Selo Dilaver Hadžo Hadžin Mandino Selo Dilaver Hatidža Muharemova Mandino Selo Dilaver Rasim Tahirov Mandino Selo … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (12)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1964./1965. (rođeni 1953.) Bilanović Ruža Lukina Mandino Selo Dilaver Remza Bećirova Mandino Selo Karan Ana Perina Rašćani Karan Anđa Stojanova Rašćani Karan Cvita Božina Rašćani Kovačević Franjo Karlin Srđani Kovačević Šimun Karlin Srđani Kovačević Ana Marijanova Srđani Kovačević … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (11)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1963./1964. (rođeni 1952.) Majić Anđa Slavkova Mandino Selo Marković Ljuba Draganova Mandino Selo Milić Drago Mijin Srđani Milić Kata Mijina Srđani Šarac Andrija Jakovljev Mandino Selo Šarac Vinko Paškin Mandino Selo Vukadin Ana Slavkova Mandino Selo Vukadin Jozo … pročitajte više