NAŠA ŠKOLA: Učenici (25)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1977./1978. (rođeni 1966.)

Majić Matija Ivanova Mandino Selo

Milić Stipe Anijin Srđani

Dilaver Izeta Hadžina Mandino Selo

Kovačević Ivica Antin Srđani

Landeka Ivan Vinka Srđani

Marković Drago Jozin Srđani

Marković Olivera Perina Mandino Selo

Rezo Anica Šimunova Mandino Selo

Stanišić Dražana Ilijina Rašćani

Šarac Ana Božina Mandino Selo

Šumanović Lidija Blažova Mandino Selo

Šumanović Ljubica Mijina Mandino Selo

Vukadin Tomislav Mijin Mandino Selo

Vukadin Katica Stipanova Mandino Selo

Vukadin Višnja Ilijina Mandino Selo

Vukadin Marko Božin Mandino Selo

Vukadin Marinko Stojanov Mandino Selo

Vukadin Miro Petrov Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.