DUVANJSKA PREZIMENA: Pecići

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području Pecići žive u Brišniku (2 obitelji). U osnovi ovog prezimena je hipokoristik Peco od vlastitog imena Petar. Nema ih u biskupskim popisima bosanskohercegovačkih Hrvata katolika u 18. stoljeću. Također ih nema u maticama stare župe Seonice … pročitajte više

DUVANJSKA PREZIMENA: Pašalići

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području najviše Pašalića živi u Šujici (39 obitelji, 144 člana), zatim na Kolu (6, 27), u Tomislavgradu (4, 17), Eminovu Selu (3, 15) i u Sarajlijama (3, 15). Nastanak ovog prezimena Krunoslav Draganović objašnjava ovako: “Bosanski povjesničar … pročitajte više

DUVANJSKA PREZIMENA: Parlaini

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području Parlaini žive na Kolu (2 obitelji, 8 članova). Nismo uspjeli odgonetnuti značenje ovog prezimena niti ustanoviti podrijetlo ovog roda. Prezime Parlain prvi put susrećemo 19. studenog 1821. godine, kad je u maticama vjenčanih stare župe Seonice … pročitajte više

DUVANJSKA PREZIMENA: Pandžić

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području živi samo jedna osoba s prezimenom Pandžić (Tomislavgrad). Starinom su iz Drinovaca pokraj Gruda, gdje su nastali od roda Glavaša, također iz Drinovaca. Nema ih ni u jednom biskupskom popisu bosanskohercegovačkih Hrvata katolika u 18. stoljeću, … pročitajte više

DUVANJSKA PREZIMENA: Pačari

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području Pačari žive u Mrkodolu (12 obitelji) i u Tomislavgradu (2 obitelji, 7 članova). Nastali su od starog duvanjskog roda Ćurića, i to njegove grane iz Mrkodola. Tu je 1768. godine biskup fra Marijan Bogdanović zabilježio 18-članu … pročitajte više

1 2 3 4 23