DUVANJSKI HAIKU: V.

objavljeno u: NOVOSTI | 0

          V. kristal u zraku studeni je novembar obraz crveni                          Tomislav Majić

25. STUDENOG: Sveta Kata

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Sveta Katarina živjela je u 3. st. u egipatskom gradu Aleksandriji. Neki ju je kršćanski pustinjak poučio u kršćanstvu i pokrstio. Živeći na carskome dvoru, odvažila se poći caru Maksenciju i protestirati što progoni kršćane. U raspravi Katarina carske filozofe … pročitajte više