UREDNIŠTVO

Ivica Šarac

ivicasarac@gmail.com

ivicasarac.ms@gmail.com

Slavko Šumanović

mandino.selo@gmail.com

slavko.sumanovic@gmail.com

STALNI SURADNICI

Blago Vukadin

Marija Majić

Marinko Vukadin

Vinko Vukadin

Ante Vukadin – Ćipa

Miro Šumanović

Boško Šumanović

Ante Šarac

Milan Vukadin

Mate Rezo