SINAJSKA GORA ILI BRDO SINAJ?

objavljeno u: JEZIČNE NEDOUMICE | 0

   Pitanjem u naslovu dotičemo problem odnosa zemljopisnog nazivlja i biblijske, litararne simbolike. U suvremenome hrvatskome standardnom jeziku riječi brijeg, brdo, planina te gora, gorje u složenu su semantičkom odnosu. Pri tome valja razlikovati razgovorni stil od znanstvenoga, stručnog stila, a … pročitajte više

LEKSIČKE INAČICE I DUBLETE U RELIGIJSKOM NAZIVLJU

objavljeno u: JEZIČNE NEDOUMICE | 0

   Terminološke inačice i dublete česta su pojava u hrvatskome religijskom nazivlju, a najčešće nastaju kad se grecizam ili latinizam nastoje zamijeniti „domaćom“ riječi: tradicija / predaja, kult/bogoštovlje, liturgija/bogoslužje, sekta /sljedba, ekskomunikacija /izopćenje, misionar/vjerovjesnik, evanđelist/blagovjesnik, kalež/čaša, oltar /žrtvenik, predestinacija /predodređenost, /judaizam … pročitajte više

TAJNA, OTAJSTVO ILI MISTERIJ?

objavljeno u: JEZIČNE NEDOUMICE | 0

   Premda se u filozofskoj i teološkoj literaturi tajna i misterij razlikuju i značenjski razgraničuju, u hrvatskom prijevodu liturgijskih tekstova nema riječi misterij a tajna i otajstvo se naizmjence upotrebljavaju kao da su istoznačnice. Tako se latinska sintagma mysterium fidei čas … pročitajte više

KULT ILI BOGOŠTOVLJE?

objavljeno u: JEZIČNE NEDOUMICE | 0

   I u ovome slučaju stanovito je jezično čistunstvo potiralo distinkcije i suzivalo značenje nekih termina, europeizama, što je nerijedak postupak u normiranju termina hrvatskoga standardnog jezika. Sjećam se jedne zgode s vjeronauka dalekih šezdesetih godina prošloga stoljeća, u isusovačkoj … pročitajte više