NAŠA ŠKOLA: Učenici (30)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1982./1983. (rođeni 1971./1972.)

Dilaver Emin Mustafin Mandino Selo

Dilaver Razija Jusufova M. Selo

Kovačević Miroslav Ivanov Srđani

Marković Dragica Petrova M. Selo

Marković Zdravko Božin M. Selo

Milić Angelika Franjina Srđani

Milić Frano Nikolin Srđani

Milić Josip Markov Srđani

Milić Marija Jozina Srđani

Milić Marija Mijina Srđani

Milić Višnja Markova Srđani

Pavlica Milenko Lazin M. Selo

Šarac Ante Jozin M. Selo

Šarac Matija Trpimirova M. Selo

Šumanović Slavko Blažov M. Selo

Vukadin Ante Jozin M. Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.