NAŠA ŠKOLA: Učenici (10)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1962./1963. (rođeni 1951.) Bilanović Božo Savin Mandino Selo Bilanović Marko Mijin Mandino Selo Bilanović Ruža Ristina Mandino Selo Bilanović Zorka Simina Mandino Selo Dilaver Avdo Bećirov Mandino Selo Dilaver Zuko Tahirov Mandino Selo Karan Milan Ilijin Rašćani Karan … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (9)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1961./1962. (rođeni 1950.) Ime i prezime: ime roditelja: mjesto rođenja: Čurčić Janja Mijina Mandino Selo Karan Božica Stojanova Rašćani Karan Jovo Božin Rašćani Karan Rade Ljubin Rašćani Karan Vasilija Božina Rašćani Kovačević Kata Martinova Srđani Milić Marko Mijin … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (8)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1956./1957. (rođeni 1949.) Milić Ilija Barišin Srđani Marković Luca Božina Srđani Šarac Iva Lukina Mandino Selo Križanac Anica Ivanova – Banova Mandino Selo Milisav Zorka Bogoslavova Mandino Selo Stanišić Mijo Radin Rašćani Seser Vinko Ivanov Mandino Selo Landeka … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (7)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1955./1956. (rođeni 1948.) Milić Bože, Marijanov Srđani Dilaver Sadik Mahin Mandino Selo Važić Mijo Acin Rašćani Bilanović Milorad Ristin Mandino Selo Dilaver Fazila Alijina Mandino Selo Stanišić Mićo Jovin Rašćani Kovačević Marko Šimunov Srđani Važić Stojan Đurin Rašćani … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (6)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1954./1955. (rođeni 1947.) Milisav Anđa Lukina Mandino Selo Stanišić Milica Ilijina Rašćani Dilaver Osman Bećirov Mandino Selo Vukadin Ilija Božin Mandino Selo Kovačević Jozo Marijanov Srđani Stanišić Božica Radina Rašćani Dilaver Tajko Tahirov M. Selo Križanac Jozo Ivanov … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (5)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1953./1954. (rođeni 1946.) Karan Slobodan Ljubin Rašćani Bilanović Zorka Lukina Mandino Selo Bilanović Stana Ristina Mandino Selo Kovačević Tomo Tomin (ili Šimunov!) Srđani Milić Anđa Miškova Srđani Kovačević Anđa Petrova Srđani Marković Mara Božina Srđani Milić Nikola Barišin … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (4)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1952./1953. (rođeni 1944. i 1945.) Vulić Zora Stojanova Srđani Važić Anđa Ljubina Rašćani Važić Ruža Đurina Rašćani Karan Dušanka Božina Rašćani Karan Nikola Mitrov Rašćani Karan Luka Božin Rašćani Andrijašević Dušan Jovin Srđani Karan Mijo Vladin Rašćani Karan … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (3)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

(Od ovog mjesta imena učenika/ca upisivana su latiničnim pismom – dolazi drugi učitelj – Pero Jurić) Bilanović Zorka 1942. Radina Mandino selo Dilaver Šaban 1944. Mahin Mandino Selo Ivić Mara 1944. Ilijina Mandino Selo Karan Dušanka 1942. Božina Mandino Selo … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (2)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Od školske godine 1952./53. napisana je školska godina i broj učenika koji se upisuju u prvi razred. Popis učenika, s naznakom školske godine upisa u prvi razred, teče do 1960./61. školske godine. Slijede imena učenika i učenica istim redom kako … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (1)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Najstarija sačuvana knjiga u koju su upisivani učenici/ce škole datira tek iz godine 1950. Od početka rada škole – 1911. godine do1950. nije sačuvan nikakav poimeničan popis učenika/ca škole. Samo se sporadično u arhivu školstva Banovine Hrvatske i NDH u … pročitajte više