NAŠA ŠKOLA: Učenici (35)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1987./1988. (rođeni 1977.)

Buljan Matija Tomislavova Srđani

Dilaver Airea Zukina Mandino Selo

Dilaver Dženad Avdina Mandino Selo

Dilaver Hajmundin Tajkin Mandino Selo

Dilaver Islan Ragibov Mandino Selo

Dilaver Seida Sadikova Mandino Selo

Dilaver Zijad Šabanov Mandino Selo

Kovačević Marijan Antin Srđani

Kovačević Nikola Bogdanov Srđani

Križanac Ivana Jozina Mandino Selo

Marković Hukica Petrova Mandino Selo !??

Milić Andrija Mijin Srđani

Milić Ankica Mijina Srđani

Stanišić Bosiljka Mijina Rašćani

Šumanović Slavko Ivanov Mandino Selo

Vukadin Magdalena Vladina Mandino Selo

Vukadin Mila Jozina Mandino Selo

Karan Branka

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.