NAŠA ŠKOLA: Učenici (38)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1989./1990. (rođeni 1979.)

Dilaver Alma Rasimova Mandino Selo

Dilaver Almir Zukin Mandino Selo

Dilaver Azra Salkina Mandino Selo

Dilaver Edina Mustafina Mandino Selo

Kovačević Franika Ivanova Srđani

Kovačević Ruža Bogdanova Srđani

Križanac Ivan Jozin Mandino Selo

Šarac Ivica Antin Mandino Selo

Šarac Kažimir Jozin Mandino Selo

Vukadin Jakoslava Tomina Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.