NAŠA ŠKOLA: Učenici (4)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1952./1953. (rođeni 1944. i 1945.) Vulić Zora Stojanova Srđani Važić Anđa Ljubina Rašćani Važić Ruža Đurina Rašćani Karan Dušanka Božina Rašćani Karan Nikola Mitrov Rašćani Karan Luka Božin Rašćani Andrijašević Dušan Jovin Srđani Karan Mijo Vladin Rašćani Karan … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (3)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

(Od ovog mjesta imena učenika/ca upisivana su latiničnim pismom – dolazi drugi učitelj – Pero Jurić) Bilanović Zorka 1942. Radina Mandino selo Dilaver Šaban 1944. Mahin Mandino Selo Ivić Mara 1944. Ilijina Mandino Selo Karan Dušanka 1942. Božina Mandino Selo … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (2)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Od školske godine 1952./53. napisana je školska godina i broj učenika koji se upisuju u prvi razred. Popis učenika, s naznakom školske godine upisa u prvi razred, teče do 1960./61. školske godine. Slijede imena učenika i učenica istim redom kako … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (1)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Najstarija sačuvana knjiga u koju su upisivani učenici/ce škole datira tek iz godine 1950. Od početka rada škole – 1911. godine do1950. nije sačuvan nikakav poimeničan popis učenika/ca škole. Samo se sporadično u arhivu školstva Banovine Hrvatske i NDH u … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Vjeroučitelji

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Redoviti predmet koji se izučavao u svim razredima osnovne škole, od osnutka do 1947. godine, bio je vjeronauk. U navedenom vremenu vjeronauk katoličkoj djeci redovito su predavali župnici iz župe Seonica (do 1917.), a od 1917. župnici iz župe Kongora. … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Jakov Ivić

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Rođen je u Lipi 1940., Tomislavgrad. Za njegova učiteljevanja školska zgrada je preuređena (1968.) na način da joj je srušen cijeli kat. U prizemlju, u kojem je bila jedna velika učionica, uređene su dvije učionice. Na sjeveroistočnoj strani stare zgrade … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Ante Ćulanić

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Rođen je na Ćavarovu Stanu, općina Tomislavgrad. Učiteljsku školu završio je u Mostaru i prvo učiteljsko mjesto je na školi u Mandinu Selu. Nakon godinu dana rada tadašnje duvanjske vlasti poslale su ga na Pedagošku akademiju, gdje je završio povijest … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Orhan Buljević

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Ovaj učitelj rodom je iz Mostara. Na našoj školi učiteljevao je samo jednu školsku godinu – 1958./1959. Kasnije je premješten na osnovnu školu u Oplećane.   Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, … pročitajte više