NAŠA ŠKOLA: Učenici (13)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1965./1966. (rođeni 1954.) Dilaver Muhamed Muharemov Mandino Selo Bilanović Dragica Mićina Mandino Selo Bilanović Nikola Ristin Mandino Selo Dilaver Asim Alijin Mandino Selo Dilaver Hadžo Hadžin Mandino Selo Dilaver Hatidža Muharemova Mandino Selo Dilaver Rasim Tahirov Mandino Selo … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (12)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1964./1965. (rođeni 1953.) Bilanović Ruža Lukina Mandino Selo Dilaver Remza Bećirova Mandino Selo Karan Ana Perina Rašćani Karan Anđa Stojanova Rašćani Karan Cvita Božina Rašćani Kovačević Franjo Karlin Srđani Kovačević Šimun Karlin Srđani Kovačević Ana Marijanova Srđani Kovačević … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (11)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1963./1964. (rođeni 1952.) Majić Anđa Slavkova Mandino Selo Marković Ljuba Draganova Mandino Selo Milić Drago Mijin Srđani Milić Kata Mijina Srđani Šarac Andrija Jakovljev Mandino Selo Šarac Vinko Paškin Mandino Selo Vukadin Ana Slavkova Mandino Selo Vukadin Jozo … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (10)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1962./1963. (rođeni 1951.) Bilanović Božo Savin Mandino Selo Bilanović Marko Mijin Mandino Selo Bilanović Ruža Ristina Mandino Selo Bilanović Zorka Simina Mandino Selo Dilaver Avdo Bećirov Mandino Selo Dilaver Zuko Tahirov Mandino Selo Karan Milan Ilijin Rašćani Karan … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (9)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1961./1962. (rođeni 1950.) Ime i prezime: ime roditelja: mjesto rođenja: Čurčić Janja Mijina Mandino Selo Karan Božica Stojanova Rašćani Karan Jovo Božin Rašćani Karan Rade Ljubin Rašćani Karan Vasilija Božina Rašćani Kovačević Kata Martinova Srđani Milić Marko Mijin … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (8)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1956./1957. (rođeni 1949.) Milić Ilija Barišin Srđani Marković Luca Božina Srđani Šarac Iva Lukina Mandino Selo Križanac Anica Ivanova – Banova Mandino Selo Milisav Zorka Bogoslavova Mandino Selo Stanišić Mijo Radin Rašćani Seser Vinko Ivanov Mandino Selo Landeka … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (7)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1955./1956. (rođeni 1948.) Milić Bože, Marijanov Srđani Dilaver Sadik Mahin Mandino Selo Važić Mijo Acin Rašćani Bilanović Milorad Ristin Mandino Selo Dilaver Fazila Alijina Mandino Selo Stanišić Mićo Jovin Rašćani Kovačević Marko Šimunov Srđani Važić Stojan Đurin Rašćani … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (6)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1954./1955. (rođeni 1947.) Milisav Anđa Lukina Mandino Selo Stanišić Milica Ilijina Rašćani Dilaver Osman Bećirov Mandino Selo Vukadin Ilija Božin Mandino Selo Kovačević Jozo Marijanov Srđani Stanišić Božica Radina Rašćani Dilaver Tajko Tahirov M. Selo Križanac Jozo Ivanov … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (5)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1953./1954. (rođeni 1946.) Karan Slobodan Ljubin Rašćani Bilanović Zorka Lukina Mandino Selo Bilanović Stana Ristina Mandino Selo Kovačević Tomo Tomin (ili Šimunov!) Srđani Milić Anđa Miškova Srđani Kovačević Anđa Petrova Srđani Marković Mara Božina Srđani Milić Nikola Barišin … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (4)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1952./1953. (rođeni 1944. i 1945.) Vulić Zora Stojanova Srđani Važić Anđa Ljubina Rašćani Važić Ruža Đurina Rašćani Karan Dušanka Božina Rašćani Karan Nikola Mitrov Rašćani Karan Luka Božin Rašćani Andrijašević Dušan Jovin Srđani Karan Mijo Vladin Rašćani Karan … pročitajte više