NAŠA ŠKOLA: Učenici (23)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1975./1976. (rođeni 1964.) Vukadin Ante Stipanov Mandino Selo Karan Jelena Vojinova Srđani Vukadin Marija Božina Mandino Selo Seser Ana Jozina Mandino Selo Seser Ružica Šimunova Mandino Selo Križanac Branko Ivanov Mandino Selo Majić Jozo Božin Mandino Selo Važić … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (22)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1974./1975. Karan Božo Milanov Rašćani Dilaver Đemil Ibrin Mandino Selo Dilaver Nezir Alijin Mandino Selo Dilaver Ramiza Jusufova Mandino Selo Kovačević Ivica Ciprijanov Srđani Kovačević Mira Ivanova Srđani Kovačević Božo Jurin Srđani Marković Marko Jozin Srđani Vukadin Marija … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (21)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1973./1974. (rođeni 1962./1963.) Vukadin Marija Stojanova Mandino Selo Šarac Zdravko Božin Mandino Selo Milisav Milorad Božin Mandino Selo Čelebija Nikola Jovin Mandino Selo Karan Radovan Milanov Rašćani Landeka Ante Tomin Srđani Vulić Vesna Jovanova Rašćani Bilanović Milica Ristina … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (20)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1972./1973. (rođeni 1961.)   Kovačević Mara Ivanova Srđani Kovačević Ivan Dragomirov Srđani Andrijašević Miroslava Bogoljubova Srđani Šumanović Slavo Ivanov Mandino Selo Bilanović Luka Tomin Mandino Selo Karan Momčilo Ilijin Rašćani Buljan Radoslav Mijin Srđani – Crvenice Vukadin Miro … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (19)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1971./1972. (rođeni 1960.) Šumanović Ružica Grgina Mandino Selo Zečević Marko Ilija Mandino Selo Dilaver Nura Hadžina Mandino Selo Dilaver Huso Huseinov Mandino Selo Šarac Anđa Markova Mandino Selo Vukadin Jakov Božin Mandino Selo Seser Jure Jozin Mandino Selo … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (18)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1970./1971. (rođeni 1959.) Dilaver Selim Omerov Mandino Selo Marković Ivan Jozin Srđani Milić Petar Barišin Srđani Čurčić Mirko Mijin Mandino Selo Križanac Stanko Ivanov-ban Mandino Selo Dilaver Ismeta Ibrina Mandino Selo Vukadin Vinko Stojanov Mandino Selo Tokić Stojan … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (17)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1969./1970. (rođeni 1958.) Milić Niko Mijin Srđani Milić Mile Jozin Srđani Majić Stipan Slavkov Mandino Selo Rezo Ljubica Šimunova Mandino Selo Vukadin Toma Stipanov Mandino Selo Zečević Ruža Ilijina Mandino Selo Seser Matija Šimunova Mandino Selo Šarac Stipan … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (16)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1968./1969. (rođeni 1957.) Buljan Jozo Mijin Srđani-Crvenice Andrijašević Stana Bogoljubova Srđani Buljan Anica Mijina Srđani-Crvenice Milić Ljuba Mijina Srđani Landeka Anđa Jurina Srđani Papić Janja Markova Srđani Marković Bože Jozin Srđani Šarac Jozo Lukin Mandino Selo Stanišić Mijo … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (15)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1967./1968. (rođeni 1956.) Dilaver Ismet Bećirov Mandino Selo Čurčić Bože Mijin Mandino Selo Dilaver Hajra Muharemova Mandino Selo Dilaver Ragib Hadžin Mandino Selo Dilaver Fatima Husejinova Mandino Selo Bilanović Branislava Lukina Mandino Selo Bilanović Milica Mijina Mandino Selo … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (14)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1966. /1967. (rođeni 1955.) Važić Mila Perina Rašćani Seser Ivan Jozin Mandino Selo Kovačević Stanko Marijanov Srđani Križanac Slavko Ivanov-ban Mandino Selo Seser Mirko Šimunov Mandino Selo Papić Jure Markov Srđani Kovačević Anica Ivanova/Martin? Srđani Šarac Anđa Mirko … pročitajte više