NAŠA ŠKOLA: Učenici (42)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1993./1994. (rođeni 1983.)

Kovačević Angelika Antina Srđani

Kovačević Dražan Markov Srđani

Kovačević Martina Jozina Srđani

Kovačević Tomislav Zvonkin Srđani

Kovačević Josip Jozin Srđani

Marković Jelena Petrova Mandino Selo

Marković Josip Markov Mandino Selo

Milić Goran Markov Srđani

Šarac Marko Jozin Mandino Selo

Vukadin Ivana Tomina Mandino Selo

Marković Davor Božin Mandino Selo

Bendra Ivan Antin Mandino Selo (Jajce)

Petonjić Perica Pejin Rašćani (Jajce)

Radić Marina Brankova Rašćani (Jajce)

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.