NAŠA ŠKOLA: Učenici (34)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1986./1987. (rođeni 1976.)

Dilaver Alija Zukin Mandino Selo

Dilaver Bećo Ismetov Mandino Selo

Karan Anđelka Milanova Ršćani

Karan Božana Milanova Rašćani

Kovačević Frano Jozin Srđani

Kovačević Ivan Krešimirov Srđani

Kovačević Ivanka Tomislavova Srđani

Kovačević Ruža Zvonkina Srđani

Milić Mate Nikolin Srđani

Milić Marijana Mirkova Srđani

Milić Vesna Jozina Srđani

Seser Ivana Vinkova Mandino Selo

Šarac Ana Andrijina Mandino Selo

Dilaver Smihana Avdina Mandino Selo

Šarac Ilija Antin Mandino Selo

Šarac Josipa Trpimirova Mandino Selo

 (nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.