NAŠA ŠKOLA: Učenici (40)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1991./1992. (rođeni 1981.)

Čurčić Ivan Božin Mandino Selo

Dilaver Adisa Ismetova Mandino Selo

Kovačević Kata Tomislavova Srđani

Milisav Duško Markov Mandino Selo

Šarac Kristina Jozina Mandino Selo

Šumanović Josip Ivanov Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.