NAŠA ŠKOLA: Učenici (39)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1990./1991. (rođeni 1980.)

 

Čurčić Mihael Božin Mandino Selo

Dilaver Alen Rasimov Mandino Selo

Dilaver Mina Asimova Mandino Selo

Dilaver Suad Avdin Mandino Selo

Karan Božica Milanova Mandino Selo

Kovačević Blažimir Kažimirov Srđani

Kovačević Karlo Jozin Srđani

Milić Iva Mijina Srđani

Milić Ivica Markov Srđani

Šarac Jozo Trpimirov Mandino Selo

Šumanović Ivana Blažova Mandino Selo

Važić Borislava Mićina Rašćani

Vukadin Katarina Ilijina Mandino Selo

 

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.