NAŠA ŠKOLA: Učenici (41)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1992./1993. (rođeni 1982.)

Dilaver Hilada Avdina Mandino Selo

Dilaver Sandi Ragibov Mandino Selo

Dilaver Ashan Asimov Mandino Selo

Buljan Mijo Tomislavov Srđani

Kovačević Filomena-Anđa Mirkova Srđani

Majić Slavko Stipanov Mandino Selo

Šarac Marija Perina Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.