NAŠA ŠKOLA: Učenici (43)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1994./1995. (rođeni 1984.)

Kovačević Marko Tomislavov Srđani

Kovačević Martin Antin Srđani

Landeka Marija Markova Srđani

Majić Slavica Stipanova Mandino Selo

Marković Josipa Ivanova Mandino Selo

Milić Ivana Ivanova Srđani

Milić Anica Perina Srđani

Čurčić Katica Antina Mandino Selo

Šarac Ivica Perin Mandino Selo

Landeka Danijela Ilijina Srđani

Jurinović Hrvoje Ivanov Mandino Selo (Jajce)

Radovac Miroslav Mijatov Rašćani (Jajce)

Radovac Slavica Markova Rašćani (Jajce)

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.