NAŠA ŠKOLA: Učenici (44)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1995./1996. (rođeni 1985.)

Marković Matej Mirkov Mandino Selo

Šumanović Anica Ivanova Mandino Selo

Šumanović Vladimir Živkov Mandino Selo

Kovačević Frano Jozin Srđani

Dilaver Mirzeta Asimova Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.