NAŠA ŠKOLA: Učenici (37)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1988./1989. (rođeni 1977.)

Karan Branka Milanova Rašćani

Kovačević Ivana Matina Srđani

Marković Ružica Božina Mandino Selo

Milić Ivan Markov Srđani

Stanišić Radovan Mijin Rašćani

Šarac Jozo Mijin Mandino Selo

Važić Radislava Mićina Rašćani

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.