NAŠA ŠKOLA: Učenici (29)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1981./1982. (rođeni 1970.)

Dilaver Nisveta Šabanova Mandino Selo

Dilaver Mihret Hasanov Mandino Selo

Dilaver Feriz Muharemov Mandino Selo

Kovačević Božo Bogdin Srđani

Kovačević Ana Mirkova Srđani

Kovačević Kaja Kažimirova Srđani

Kovačević Matija Matina Srđani

Seser Branka Šimunova Mandino Selo

Važić Svjetlana Ilijina Rašćani

Važić Gordana Ristina Rašćani

Vukadin Irena Ilijina Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.