NAŠA ŠKOLA: Učenici (26)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1978./1979. (rođeni 1967.)

Dilaver Mirsada Tajkina Mandino Selo

Dilaver Suljo Alijin Mandino Selo

Dilaver Fikret Hasanov Mandino Selo

Kovačević Ilija Nikolin Srđani

Kovačević Marija Jozina Srđani

Kovačević Miro Ciprijanov Srđani

Kovačević Tonko Mijin Srđani

Kovačević Šimun Bogdanov Srđani

Landeka Kata Tomina Srđani

Milić Marija Nikolina Srđani

Majić Pero Ivanov Mandino Selo

Majić Ante Ivanov Mandino Selo

Pavlica Željko Jozin Mandino Selo

Šumanović Dominik Grgin Mandino Selo

Šumanović Dragica Grgina Mandino Selo

Vulić Milan Jovin Rašćani

Vukadin Mira Perina Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.