NAŠA ŠKOLA: Učenici (24)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1976./1977. (rođeni 1965./1966.)

Karan Milorad Tomin Rašćani

Kovačević Ljilja Jozina Srđani

Kovačević Ivan Mijin Srđani

Landeka Marija Vinkova Srđani

Marković Mijo Jozin i Ljubin Srđani

Marković Branko Jozin i Ljubin Srđani

Milić Anica Markova Srđani

Rezo Zdravko Šimunov Mandino Selo

Rezo Ante Ivanov Mandino Selo

Vukadin Dragica Ilijina Mandino Selo

Vukadin Blago Stojanov Mandino Selo

Vukadin Ljubica Mijina Mandino Selo

Dilaver Muharema Muharemova Mandino Selo

Kovačević Ante Ivanov Srđani

Kovačević Iva Jurina Srđani

Kovačević Ivica Nikolin Srđani

Kovačević Nediljko Mirkov Srđani

Milić Iva Nikolina Srđani

Milić Dražan Markov Srđani

Milić Marija Jozina Srđani

Andrijašević Slaviša Bogoljubova Srđani

Seser Milan Šimunov Mandino Selo

Šumanović Boško Ivanov Mandino Selo

Vukadin Dane Jozin Mandino Selo

Važić Miroslav Ristin Rašćani

Karan Ilija Tomin Rašćani

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.