NAŠA ŠKOLA: Učenici (33)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1985./1986. (rođeni 1975.)

Dilaver Merhudin Ramin Mandino Selo

Kovačević Šimun Markov Srđani

Kovačević Tomislav Antin Srđani

Kovačević Željka Ivanova Srđani

Kovačević Slaven Matin Srđani

Križanac Marijana Jozina Mandino Selo

Landeka Marinko Vinkov Srđani

Milisav Milomirka Božina Mandino Selo

Stanišić Gordana Mijina Rašćani

Šarac Ivan Mijin Mandino Selo

Šarac Marija Andrijina Mandino Selo

Vukadin Ivan Mijin Mandino Selo

Vukadin Ružica Petrova Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.