NAŠA ŠKOLA: Učenici (32)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1984./1985. (rođeni 1973.)

Dilaver Emira Mustafina Mandino Selo

Dilaver Sejad Sadikov Mandino Selo

Dilaver Sevdalija Avdina Mandino Selo

Karan Dijana Mijina Rašćani

Kovačević Cvita Antina Srđani

Marković Marija Božina Mandino Selo

Milić Božo Mijin Srđani

Stanišić Borislav Ilijin Rašćani

Stanišić Goran Mijin Rašćani

Stanišić Zoran Mićin Rašćani

Vukadin Boško Ilijin Mandino Selo

Šarac Anita Jozina Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.