NAŠA ŠKOLA: Učenici (27)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1979./1980. (rođeni 1968.)

Dilaver Dževada Ibrahimova Mandino Selo

Dilaver Suvada Osmanova Mandino Selo

Karan Vladimir Tomin Rašćani

Karan Tatjana Tomina Rašćani

Kovačević Marija Mirkova Srđani

Kovačević Jozo Ivanov Srđani

Landeka Josip Vinkov Srđani

Milić Ivanka Jozina Srđani

Milić Dražana Markova Srđani

Milić Iva Franina Srđani

Milić Marinko Jozin Srđani

Šumanović Slavko Blažev Mandino Selo

Šumanović Miro Ivanov Mandino Selo

Šumanović Anđa Mijina Mandino Selo

Važić Nikola Ilijin Rašćani

Vukadin Dražana Božina Mandino Selo

Vukadin Ivanka Ilijina Mandino Selo

Vukadin Ankica Mijina Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.