BIJEG U JEZIK

objavljeno u: JEZIČNE NEDOUMICE | 0

   Kad bismo narušavanjem nekoga gramatičkog pravila mogli spasiti neki grad, fizičku, biološku, kulturnu i duhovnu sudbinu njegovih žitelja, zaista bismo bili ravnodušni, okrutni i nesmiljeni braneći jezično pravilo a žrtvujući grad i njegove stanovnike. No razbor nam i iskustvo … pročitajte više

RAZLIČIT ILI RAZLIČAN?

objavljeno u: JEZIČNE NEDOUMICE | 0

      Pitanje bi, dakako, moglo glasiti: Sličit ili sličan? Budući da ta dvojba u praksi ne postoji, pitanje sam postavio kao uvod u razmatranje o narušavanju određena tvorbenog polja, što nije rijedak slučaj u leksičkoj praksi u suvremenome hrvatskome standardnom … pročitajte više

SINAJSKA GORA ILI BRDO SINAJ?

objavljeno u: JEZIČNE NEDOUMICE | 0

   Pitanjem u naslovu dotičemo problem odnosa zemljopisnog nazivlja i biblijske, litararne simbolike. U suvremenome hrvatskome standardnom jeziku riječi brijeg, brdo, planina te gora, gorje u složenu su semantičkom odnosu. Pri tome valja razlikovati razgovorni stil od znanstvenoga, stručnog stila, a … pročitajte više

LEKSIČKE INAČICE I DUBLETE U RELIGIJSKOM NAZIVLJU

objavljeno u: JEZIČNE NEDOUMICE | 0

   Terminološke inačice i dublete česta su pojava u hrvatskome religijskom nazivlju, a najčešće nastaju kad se grecizam ili latinizam nastoje zamijeniti „domaćom“ riječi: tradicija / predaja, kult/bogoštovlje, liturgija/bogoslužje, sekta /sljedba, ekskomunikacija /izopćenje, misionar/vjerovjesnik, evanđelist/blagovjesnik, kalež/čaša, oltar /žrtvenik, predestinacija /predodređenost, /judaizam … pročitajte više