JEZIČNE NEDOUMICE: Sveta stolica, ili Sveta Stolica?

objavljeno u: JEZIČNE NEDOUMICE | 0

   U nekim crkvenim glasilima dvočlana sintagma iz naslova piše se početinim velikim slovima u oba člana. Jezični stručnjaci upozoravaju da je po sadašnjem hrvatskom pravopisu pravilno samo Sveta stolica. Tko je dakle u pravu. Na to se pitanje može odgovoriti ako se razabere da nije riječ o državi (Vatikan), već o vrhovnome upravnom tijelu Katoličke crkve, što ispravno razlikuje Opći religijski leksikon (LZ, Zagreb, 2002.). 

   Prema hrvatskom pravopisu sve imenice imena država pišu se velikim slovom (Republika Hratska), a njezina pojedina upravna tijela malim slovom, osim početnoga dijela u imenu ustanove (Ministarstvo unutarnjih poslova ). Vatikan je crkvena državica, povijesni ostatak nekadašnje crkvene države u središnjoj Italiji. Sveta stolica vrhovno je upravno tijelo Katoličke crkve, nešto analogno Svetome arhijerejskom saboru u pravoslavlju. Ta dva pojma, državu i crkveno upravno tijelo, brka ne samo Anićev Rječnik hrvatskoga jezika (1991.) već i Šetkin povijesni rječnik Hrvatska katolička terminologija (1975.). U Hrvatskome pravopisu (Babić, Finka, Moguš, 2oo4.) također se izjednačuje Vatikan (država) i Sveta Stolica (stolica pisana velikim slovom), vrhovno upravno tijelo Katoličke crkve.

   Dakle, dvojbe nije, kako bi rekao F. Kurelac. Po suvrmenome hrvatskom pravopisu pravilno je napisana samo prva sintagma iz naslova (Sveta stolica). I u papinoj osobi dvije su različne uloge. S obzirom na Vatikan, on je apsolutni monarh, s obzirom na crkvenu ulogu, on je rimski biskup i poglavar Katoličke crkve. Kad onoga prvoga i ne bi bilo, on bi bio ovo drugo.

Iz (još) neobjavljene knjige „Jezične nedoumice i stranputice“ pok. Marka Kovačevića

odabrao Ante Šarac