JEZIČNE NEDOUMICE: Jamokopači(ce) jezičnog standarda

objavljeno u: JEZIČNE NEDOUMICE | 0

   Slušam na Hrvatskome radiju zanimljiv razgovor o okazionalizmu u jeziku i korisnu distinkciju tog termina: 1) jednom upotrijebljena riječ, pri čemu se za primjer navodi jamokopač (grobar) iz Jambrešićeva rječnika; 2)rijetko upotrijebljena riječ. Međutim, govoreći o tome jezičnom problemu, onako ležerno i samopouzdano, jezičarka je ostvarila pravo rasulo hrvatskoga standardnog jezika, od upotrebe regionalnog naglaska do kršenja osnovnih gramatičkih prvila.

Ovdje ću navesti samo nekoliko primjera toga rasula:1) dijalektalno obezvučenje završnoga zvučnog suglasnika (kat umjesto kad, jednok umjesto jednog …);2) kriva upotreba prijedloga s/sa ; kriv naglasak gotovo na svakoj trećoj riječi; 3) sintaktičke pogreške („zašto ga se tako naziva“, umjesto „zašto se tako naziva“…);4) umjesto jest, 3. lice jednine, čujemo jeste,oblik koji pripada srpskomu standardnom jeziku … .

    Dakle, učena jezičarka pokazala se u radijskom intervjuu kao prava pravcata „jamokopačica“ (grobarica) hrvatskoga standardnog jezika, koji je ipak kulturno, nacionalno dobro, s mukom stečeno, pa bi ga valjalo brižno čuvati i njegovati.

Iz (još) neobjavljene knjige „Jezične nedoumice i stranputice“ pok. Marka Kovačevića

odabrao Ante Šarac