NAŠA ŠKOLA: Učenici (9)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1961./1962. (rođeni 1950.)

Ime i prezime: ime roditelja: mjesto rođenja:

Čurčić Janja Mijina Mandino Selo

Karan Božica Stojanova Rašćani

Karan Jovo Božin Rašćani

Karan Rade Ljubin Rašćani

Karan Vasilija Božina Rašćani

Kovačević Kata Martinova Srđani

Milić Marko Mijin Srđani

Milić Anica Andrijina Srđani

Milisav Zorka Bogoslavova Mandino Selo

Seser Mara Šimunova Mandino Selo

Stanišić Rajko Todorov Rašćani

Kovačević Jozo Ivanov Srđani

Šarac Ana Paškina Mandino Selo

Landeka Ivan Markov Srđani

Šarac Ljuba Luka Mandino Selo

Landeka Jakov Markov Srđani

Šarac Ljubica Markova Mandino Selo

Tokić Cvita Markova Mandino Selo

Važić Anica Jovina Rašćani

Važić Lazo Radin Rašćani

Važić Ruža Perina Rašćani

Važić Toda Ljubina Rašćani

Važić Stojan Đurin Rašćani

(nastavlja se)

 

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.