NAŠA ŠKOLA: Učenici (8)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1956./1957. (rođeni 1949.)

Milić Ilija Barišin Srđani

Marković Luca Božina Srđani

Šarac Iva Lukina Mandino Selo

Križanac Anica Ivanova – Banova Mandino Selo

Milisav Zorka Bogoslavova Mandino Selo

Stanišić Mijo Radin Rašćani

Seser Vinko Ivanov Mandino Selo

Landeka Anđa Markova Srđani

Karan Jovo Božin – Obad Rašćani

Važić Sava Savina Rašćani

Stanišić Stana Ilijina Rašćani

Milić Iva Mijina Srđani

Važić Bosiljka Perina Rašćani

Vukadin Iva Slavkova Mandino Selo

Bilanović Lazo Milanov Mandino Selo

Marković Ivan Jozin Mandino Selo

Milić Mate Petrov Srđani

Karan Savo Radin Rašćani

Karan Milan Radin Rašćani

Milić Ilija Jozin Srđani

Važić Sava Ilijina Rašćani

Dilaver Avdo Bećirov Mandino Selo

Dilaver Zuko Tahirov Mandino Selo

Kovačević Kata Martinova Srđani

Bilanović Drago Nikolin Mandino Selo

(nastavlja se)

 

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.