NAŠA ŠKOLA: Učenici (7)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1955./1956. (rođeni 1948.)

Milić Bože, Marijanov Srđani

Dilaver Sadik Mahin Mandino Selo

Važić Mijo Acin Rašćani

Bilanović Milorad Ristin Mandino Selo

Dilaver Fazila Alijina Mandino Selo

Stanišić Mićo Jovin Rašćani

Kovačević Marko Šimunov Srđani

Važić Stojan Đurin Rašćani

Papić Mara Markova Srđani

Šarac Ana Paškina Mandino Selo

Kovačević Ivan Marijanov Srđani

Majić Slavko Božiin Mandino Selo

Važić Bože Ljubin Rašćani

Stanišić Sava Todovora Rašćani

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.