NAŠA ŠKOLA: Učenici (6)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1954./1955. (rođeni 1947.)

Milisav Anđa Lukina Mandino Selo

Stanišić Milica Ilijina Rašćani

Dilaver Osman Bećirov Mandino Selo

Vukadin Ilija Božin Mandino Selo

Kovačević Jozo Marijanov Srđani

Stanišić Božica Radina Rašćani

Dilaver Tajko Tahirov M. Selo

Križanac Jozo Ivanov – Ban Mandino Selo

Šarac Ante Markov Mandino Selo

Marković Iva Božina – Beg Mandino Selo

Vukadin Ante Slavkov Mandino Selo

Karan Milan Ljubin Rašćani

Milić Mijo Božin Srđani

Šarac Anđa Lukina Mandino Selo

Milisav Mijo Tomin Mandino Selo

Kovačević Mate Ivanov Srđani

Vukadin Matija Petrova Mandino Selo

Šumanović Ivan Slavkov Mandino Selo

Dodik Ruža Perina Mandino Selo

Rezo Stana Jurina Mandino Selo

Stanišić Staka Pavlova Rašćani

Vulić Nikola Stojanov Srđani

 

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.