NAŠA ŠKOLA: Učenici (5)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1953./1954. (rođeni 1946.)

Karan Slobodan Ljubin Rašćani

Bilanović Zorka Lukina Mandino Selo

Bilanović Stana Ristina Mandino Selo

Kovačević Tomo Tomin (ili Šimunov!) Srđani

Milić Anđa Miškova Srđani

Kovačević Anđa Petrova Srđani

Marković Mara Božina Srđani

Milić Nikola Barišin Srđani

Milić Matija Mijina Srđani

Čurčić Nevenka Mijina Mandino Selo

Dilaver Ramo Bećirov Mandino Selo

Šarac Marko Paškin Mandino selo

Seser Frano Ivanov Mandino Selo

Milisav Nikola Bogoslavov Mandino Selo

Šumanović Mara Ivanova Mandino Selo

Cvitić Duška Dušanova Baljci- Šujica

Kovačević Delfa Martinova Srđani

Milić Anđa Miškova Srđani

Marković Bože Draganov Mandino Selo

Landeka Ruža Ivanova Srđani

Bilanović Stana Nikolina Mandino Selo

 

(nastavlja se)

 

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.