NAŠA ŠKOLA: Učenici (4)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1952./1953. (rođeni 1944. i 1945.)

Vulić Zora Stojanova Srđani

Važić Anđa Ljubina Rašćani

Važić Ruža Đurina Rašćani

Karan Dušanka Božina Rašćani

Karan Nikola Mitrov Rašćani

Karan Luka Božin Rašćani

Andrijašević Dušan Jovin Srđani

Karan Mijo Vladin Rašćani

Karan Luka Božin – Obad Rašćani

Kovačević Mirko Vidov Srđani

Kovačević Tomo Šimunov Srđani

Kovačević Nikola Antin Srđani

Važić Joka Radina Rašćani

Milić Anica Petrova Srđani

Milić Frano Jozin Srđani

Šumanović Stojan Antin Mandino Selo

Stanišić Tomo Perin Rašćani

Stanišić Bože Perin Rašćani

Vukadin Zorka Božina Mandino selo

Važić Tomo Ljubin Rašćani

Bilanović Milan Mijin Mandino Selo

Bilanović Marko Ristin Mandino Selo

Stanišić Ilija Todorov Rašćani

Milić Joka Ikina Srđani

Kovačević Luca Marijanova Srđani

Dilaver Mustafa Alijin Mandino Selo

Milić Stipe Barišin Srđani

Milić Mijo Andrijin Srđani

Vukadin Vinko Božin Mandino Selo

Šarac Ivan Paškin Mandino Selo

Dilaver Šaban Mehin Mandino Selo

 

(nastavlja se)

 

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.