NAŠA ŠKOLA: Učenici (3)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

(Od ovog mjesta imena učenika/ca upisivana su latiničnim pismom – dolazi drugi učitelj – Pero Jurić)

Bilanović Zorka 1942. Radina Mandino selo

Dilaver Šaban 1944. Mahin Mandino Selo

Ivić Mara 1944. Ilijina Mandino Selo

Karan Dušanka 1942. Božina Mandino Selo

Karan Ruža 1944. Ljubina Rašćani

Kovačević Stana 1943. Živkova Srđani

Križanac Petar 1944. Ivanov Mandino Selo

Marković Kata 1944. Ivanova Mandino Selo

Milić Ljuba 1944. Mijina Srđani

Milić Stipe 1944. Božin Srđani

Milisav Đorđe 1943. Lukin Mandino Selo

Milisav Ilija 1944. Tomin Mandino Selo

Stanišić Božo 1944. Perin Rašćani

Stanišić Mile 1944. Todorov Rašćani

Šarac Ivan 1943. Paškin Mandino Selo

Šumanović Kata 1942. Slavkova Mandino Selo

Važić Anđa 1944. Savina Rašćani

Važić Milan 1944. Radin Rašćani

Važić Ruža 1944. Jovina Rašćani

Važić Tomo 1943. Ljubin Rašćani,

Vukadin Branko 1945. Slavkov Mandino Selo

Vukadin Petar 1942. Božin Mandino Selo

Učenici/ce Napomena: od ovog mjesta u Upisnici pa naprijed ispred imena i prezimena učenika/ca, (od školske godine 1952./1953.) upisivana je školska godina u kojoj se učenici upisuju prvi put u prvi razred.

U popisu koji slijedi uz navedenu školsku godinu u zagradi stoji i godina rođenja učenika. Kod ovoga popisa treba imati na umu da neki učenici nisu redovito polazili, pa čak niti bili redovito upisivani u školu, zbog čega se u istoj školskoj godini mogu naći i znatno stariji učenici.

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.