NAŠA ŠKOLA: Učenici (12)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1964./1965. (rođeni 1953.)

Bilanović Ruža Lukina Mandino Selo

Dilaver Remza Bećirova Mandino Selo

Karan Ana Perina Rašćani

Karan Anđa Stojanova Rašćani

Karan Cvita Božina Rašćani

Kovačević Franjo Karlin Srđani

Kovačević Šimun Karlin Srđani

Kovačević Ana Marijanova Srđani

Kovačević Mara Marijanova Srđani

Majić Anđa Božina Mandino Selo

Milić Mara Barišina Srđani

Milić Petar Mijin Srđani

Milisav Marko Bogoslavov Mandino Selo

Seser Iva Šimunova Mandino Selo

Šarac Marko Lukin Mandino Selo

Šarac Pero Mirkin Mandino Selo

Šumanović Anđa Antina Mandino Selo

Važić Anđa Ilijina Rašćani

Vulić Sava Jovin Rašćani

Tokić Jozo Markov Mandino Selo

Vukadin Ljubica Božina Mandino Selo

Važić Marko Acin Rašćni

Važić Savo Jovanov Rašćani

(nastavlja se)

 

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.