NAŠA ŠKOLA: Učenici (11)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1963./1964. (rođeni 1952.)

Majić Anđa Slavkova Mandino Selo

Marković Ljuba Draganova Mandino Selo

Milić Drago Mijin Srđani

Milić Kata Mijina Srđani

Šarac Andrija Jakovljev Mandino Selo

Šarac Vinko Paškin Mandino Selo

Vukadin Ana Slavkova Mandino Selo

Vukadin Jozo Petrov Mandino Selo

Vukadin Ivan Božin Mandino Selo

Vulić Mileva Stojanova Srđani

Zečević Ilinka Ilijina Mandino Selo

Zečević Pero Ilijin Mandino Selo

(nastavlja se)

 

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.