NAŠA ŠKOLA: Učenici (10)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1962./1963. (rođeni 1951.)

Bilanović Božo Savin Mandino Selo

Bilanović Marko Mijin Mandino Selo

Bilanović Ruža Ristina Mandino Selo

Bilanović Zorka Simina Mandino Selo

Dilaver Avdo Bećirov Mandino Selo

Dilaver Zuko Tahirov Mandino Selo

Karan Milan Ilijin Rašćani

Karan Sava Simin Rašćani

Karan Stana Stojanova Ršćani

Karan Toda Milanova Rašćani

Kovačević Ante Marijanov Srđani

Kovačević Zvonko Karlov Srđani

(nastavlja se)

 

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.