ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prezimena po selima (61)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Krnjin je selo u Rošku polju, ali se kao i Hambari češće navodi kao zaselak Roška Polja nego kao samostalno selo. Prvi se put u matici spominje 1849. godine. Majka mladoženje Joze Batarila iz Brišnika bila je Ruža rođ. Ljubas iz Krnjina.! Ne spominje se ni jedan slučaj da bi neki mladoženja ili mladenka bili iz Krnjina.

 

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.