TRN: Momci iz obrane našeg neba

objavljeno u: TRN | 0

Odnedavno našim ne­bom lete metalne ptice-ubojice. Napadnuti smo iz svih oružja i oruđa, pa i letjelica­ma. Znali smo da će tome tako biti. Naša protuzračna obrana se za četnike iz zra­ka pokazala, u najmanju ruku, kao neugodno izne­nađenje. „Čorbina“: …avio­nu, slomit ću ti krila… se u Tomislavgradu pokazala proročanskom, a novija, hrvatska, kultna: …obadva su pala… zaorila se odmah na početku i u Tomislavgra­du.

Očito dobro orga­nizirana i opremljena PZ-obrana je ispunila svoj za­datak. Pet moćnih zrakoplo­va je pretvoreno u bezličnu masu metala, a jedan od njih je „razgrabljen“ kao su­venir i uspomena za buduć­nost.

Kakav duh vlada me­đu vojacima, kazuje činjeni­ca da su oni čijom su rukom ptice-ubojice prizemljeni os­tali anonimni. Ova rečenica govori o skromnosti, sposobnosti i spremnosti da se bude velik kao čovjek i kao ratnik.

Građenje postrojbe nije završeno. Ona se usav­ršava, dodatno oprema i ljudstvom popunjava. Na prinovama je da shvate od­govornost prema kojoj po­staju dio obrane sviju nas, svojih i naših, života i doba­ra.

Novacima koji su ne­marni, pa i lijeni, zasigurno neće biti mjesta u PZO. Na zapovjednicima je da pruže stručnu i moralnu potporu svojim vojacima i stalno rade u pravcu što bolje organiziranosti glede još veći efikasnosti.

A dobra organizacija će i vojake činiti sposobnijima za date im zadatke, pa i zadovoljnijima. Na kraju, poruka momcima iz PZO-e: Učinite sve za dobro domovine, upornošću i znanjem sačuvajte reputaciju i dobar glas koji vas prati.

 

Bože KRAJINA

 

(Iz arhiva TRN-a, broj 1, lipanj 1992., zadnja stranica)