SAČUVANO OD ZABORAVA (2009.): Od Duvanjskoga do Dugoga polja

objavljeno u: SAČUVANO OD ZABORAVA | 0

Na samome smo početku jeseni. Oblaci nam se sve više skupljaju ponad Duvanjskoga polja i okolnih planina. Idućih dana sve više će biti oblaka i kiše, a manje sunca i sunčevih zraka. No, ništa zato. Napunite baterije plavo-zelenim bojama Duvanjskoga polja, Ljubuše, Vrana i Čvrsnice, načinjenima 11. lipnja 2009. godine, za prolaska protupožarnim putem koji iz Lipe, preko Prodola, Ljubuše, Trebiševa, Vrana, vodi do Dugoga polja i ponosite Čvrsnice.

Tekst i foto: Ivica Šarac