SAČUVANO OD ZABORAVA (2): Branketova ordinacija

objavljeno u: SAČUVANO OD ZABORAVA | 0

Vratio se Procipina, pa mi priča novosti iz sela. Ima svačega, ali ne valja sve odjednom navoditi, pa pošto sam jučer počeo s Branketovim pregledima mlada i žena, evo sada (nakon što raspolažemo s provjerenim informacijama iz prve ruke) točnog opisa njegove djelatnosti, kojoj se taj novopečeni doktor, s trideset godina liječničke prakse nesebično daje (NAPOMENA: tekst je Ništarija objavio na Forumu Mandino Selo 30. 12. 2008.).

Doktor Branke neumorno radi,
Bez prekida, bez žeđi il‘ gladi.
Žrtvuje se za dobrobit žena
Ispod vrata pa sve do koljena
Liči Branke neviste i mlade
Zapisuje sve njihove jade,
Slušalice ima ugrađene
Rade same kad zaboli žene,
Danju, noću, po snigu i kiši,
Govori im: ,,Malo dublje diši”,
Sluša Branke, piše dijagnoze,
Pa se mlade rado do njeg voze.
Svugdje radi i bolove traži,
U autu, krevetu, garaži,
Stalno pipa, govori dok stiska:
“Nemaš tlaka, al’ imaš pritiska”.
Najviše ga zabavljaju grudi
Dugo treba dok stručno prosudi
Nije lako, odgovornost to je.
Prsti mu se ispitijuć’ znoje,
Pa govori: “Lijeva ti je tvrda,
A desna se nešto slabo mrda.
Izmasirat to se odmah mora.
Skidaj grudnjak, nema pogovoral”
Što ce žena, uplašena, mlada?
Sluša njega i liječi se sada.
Terapija napreduje dobro
Jer je Branke pravi tretman probr’o:
Svaka pomno masira se strana.
Ode mlada suncem obasjana
I fali ga čoviku i selu:
“Branke je se pokazo na djelu!
K’o puding se obadvije tresu,
Iste grudi, all ko nove su”.
Sretna mlada pripovijeda dalje,
Svaka zavu il’ jetrvu šalje,
I svekrva zaleti se koja:
“Hoću biti k’o nevista moja!”
Il’ kad opet ustreba se njena
Liječi Branke sve iznad koljena.

Tekst: Ništarija (2008.)
Foto: Ivica Šarac