TISKOVNA KONFERENCIJA: O usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata

objavljeno u: NOVOSTI | 0

27. rujna 2021. Zastupnički dom Parlamenta F BiH, na svojoj 25. redovnoj  sjednici, na inicijativu zastupnika Hrvatskog nacionalnog pomaka (HNP) Petra Galića i Ante Bakovića – Šišina, prihvatio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela … pročitajte više