ZEMLJOPISNI NAZIVI DUVANJSKOG PODRUČJA: Mikrotoponimi (33)

ZEMLJOPISNI NAZIVI DUVANJSKOG PODRUČJA: Mikrotoponimi (33)

objavljeno u: ZEMLJOPISNI NAZIVI | 0

SELINE, SELIŠTA  Naziv prostora, gdje je bilo ljetno prebivalište stočara i njihovih stada, koje uoči zime napuštano, ali i ponovo korišteno već sljedećeg proljeća;

SIČINE   Naziv zemljišta na kojem je posječena, a nije obnovljena šuma, pa je prostor  najčešće pretvoren u pašnjak;

SITNICE  Nazivi nevrijednih livada sa skromnim prinosima sijena; livade sa sitnom travom, što vjerojatnom uvjetovano sastavom tla. Inače, zanimljivo je spomenuti da je pridjev sitan istog korijena kao i sito, dakle sitno je ono što može proći kroz sito;

 

(nastavlja se)

 

Izvor: Ante Ivanković: Zemljopisni nazivi duvanjskog područja, 2006.