ZEMLJOPISNI NAZIVI DUVANJSKOG PODRUČJA: Mikrotoponimi (29)

objavljeno u: ZEMLJOPISNI NAZIVI | 0

PRIGRADA, PRIGRADICA  Naziv zemljišta na Duvanjskom polju, gdje je vodotok pregrađen, primjerice da se u ljetnom razdoblju akumulira dovoljno vode za kupanjeili pak za napajnje stoke;

PRIKAČE  Njive koje su odnosu na susjedne postavljene okomito odnosno u mjesnom govoru u položaju priko;

PRIPLETI  Naziv njiva koje se položajem doimlju kao dodaci nekoj cjelini, kao nešto što je dodato, pripleteno, dopleteno;

 

(nastavlja se)

 

Izvor: Ante Ivanković: Zemljopisni nazivi duvanjskog područja, 2006.