SVE BLAGINE MLADE

objavljeno u: SAČUVANO OD ZABORAVA | 0

Nu ga vidi, kako zrači
misli da je najjači
Pokazuje ruke čvrste
ispružio nožne prste
Finka, Jela a i Mara
ufatile njega stara
I podigle u zrak malo
srce mu je kucat stalo
Kad je s njima, je mu drago
pomladi se stari Blago.

(arhivska, 2014.)

Marinko Vukadin