SAČUVANO OD ZABORAVA (12): Kako je Bilka platila glavom

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Naš Caka (budući da još nije nastupila zastara, podaci o pravom identitetu poznati samo redakciji) otvorio je srce i dušu i svojim Forumašima 21. rujna 2009. godine ispričao kako je sa svojim rodijakom smaknuo, potom ispekao i slasno pojeo M… kokoš Bilku.

***

M… kokoš smo pokušavali sredit čitavo prijepodne ali bez uspjeha. Zatim su nas zovnuli na ručak u kućuPoslije ručka smo startali osvježeni i siti ponovo u lov na BilkuKako je ugledasmokrenusmo za njomBilka je mrtvo hladna koračala pred nama, što nas je začudilo jer prijepodne čim nas ugleda ko da su svi đavli unjojKad je Bilkaušla pred nama u M… kokošar rodijakove riječi su bile: „Da joj majku, šta će u našem kokošaru?“ Nakon tog je Bilka podlegla teškim udarcima.  Zatim krenismo na gredu,na pečenjeKad smo slazili sa gredeM… nas začuđeno pogleda i reče:“ Manema mi Bilke među kokošimada je niste vi vidili“Našto smo se ja i rodijak samo pogledali.

 

Tekst: Caka (2009.)

08.09.2014.