NEDJELJNA PRIČA: Pod zaštitom samokresa

objavljeno u: NEDJELJNA PRIČA | 0

Kako se ispovijedio slobodni zidar

U gradu Guadalajara, u Meksiku, ležao je na smrtnoj postelji neki jadni slobodni zidar. Dva člana masonske lože pazili su neka mu se ne približi nijedan svećenik.

Kad su to ukućani primijetili, obavijestili su salezijanca oca Gamesa, apostola učilišne mladeži Guadalajare, čovjeka oštra, odlučna i odvažna, koji nije uzmicao pred nikakvom poteškoćom.

 “Idem odmah” – odgovori otac Games.

Obuče građansko odijelo, te s velikim šeširom na glavi i dva samokresa o boku, uze Presvetu euharistiju i bolesničko ulje pa pođe k označenoj kući. Samokresom pokuca tri puta na vrata. Dva masona stražara otvoriše vrata, a o. Games im reče ovako:

“Šef hoće da iziđete na zrak i popijete nešto u njegovo zdravlje. Ja ću vas sad zamijeniti.”

Obojica su bili zadovoljna ponudom, ali prije odlaska rekoše:

“Pripazi na o. Gamesa. On bi nam mogao sve pokvariti!” – “Ako dođe o. Games – odgovori im – „znat ću ga dočekati kako treba!” – i pokaza im oružje.

Njih dvojica odoše, a o. Games uđe, zatvori ključem vrata i pohiti prema umirućem koji je ležao na krevetu. “Što si učinio“ – doviknu mu – „te si zaslužio toliku milost?”

Kad je siromašak ugledao nepoznatu ljudinu sa samo­kresom, uzdahne, bojeći se kako mu se primiče smrt. Onda o. Games skide šešir, odloži samokrese i najljubaznijim glasom reče:

“Ja sam o. Games! Došao sam te ispovjediti, pričestiti i pomoći ti umrijeti kao dobar kršćanin. Što si učinio te si zaslužio ovu milost?”

“O, blagoslovljen Gospodin, blagoslovljena Bogorodica Marija!“ – prošapta umirući.

„Bili su vjerni! Kad sam bio dječak, obavio sam devetnicu spasa, na devet prvih petaka ispovjedio sam se i pričestio, a isto tako i na pet prvih subota u mjesecu. Presveto Srce Isusovo i Prečisto Srce Marijino nisu zaboravili mene, tako siromašnog grešnika, na času moje smrti!“

O. Gamesu nije bilo teško pripremiti ovog bolesnika na ispovijed, svetu popudbinu i bolesničko pomazanje. Zatim postiže neka bolesnik potpiše u dva primjerka izjavu kojom se odriče masonerije, te izjavljuje kako želi umrijeti kao dobar katolik. O. Games doda svoj potpis, ostavi jedan primjerak na stolu i ode, noseći sa sobom drugi primjerak.

Kad su se čuvari vratili i vidjeli promijenjeno raspoloženje bolesnika, te pročitali izjavu, mogli su samo uskliknuti: “O. Games nas je lijepo nasamario!“ I morali su se udaljiti.

Odjeven kao svećenik, o. Games se vratio i pomagao je bolesniku sve do njegove mirne i sasvim spokojne smrti.

Kasnije su i ona dvojica čuvara zatražila svu vjersku pomoć o. Gamesa i umrli u miru s Bogom i Crkvom.

Priredio: fra Petar Ljubičić