PROMOCIJA KALENDARA ZA 2023.

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Udruga za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini „Stećak“ poziva Vas na promociju kalendara „Nematerijalna kulturna baština Hrvata, Srba i Bošnjaka u Hercegbosanskoj županiji“.

Promocija će se održati u ponedjeljak, 19. prosinca 2022. godine, u 18:30 u Kulturno informativnom centru u Tomislavgradu.

Na kalendaru je predstavljeno dvanaest različitih kulturnih dobara iz svih šest općina Hercegbosanske županije. U odabiru nematerijalne kulturne baštine u Hercegbosanskoj županiji polazilo se od onih kulturnih dobara koje imaju dugo povijesno trajanje, danas postoje kao živa praksa u nekom od suvremenih oblika i da ih lokalne zajednice smatraju važnim za svoj lokalni i nacionalni identitet.

Izabrana su ona kulturna doba koja su već upisana na različite reprezentativne liste nematerijalne kulturne baštine, ali i oni elementi za koje bi trebalo započeti aktivnosti oko upisa na federalnu i državnu listu reprezentativne nematerijalne kulturne baštine.

Tako su na kalendaru i kulturna dobra s UNESCO-ve Reprezentativne liste nematerijalne kulturne baštine čovječanstva gdje je upisan Običaj natjecanja u košenju trave na Kupresu i Preliminarne otvorene liste nematerijalne kulturne baštine u Federaciji BiH gdje uvrštene sevdalinka, gradski muzičko-poetski oblik (Nominirana za upis na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva) i pjevanje uz gusle – epska narodna poezija.

Od kulturnih praksi prikazanih na kalendaru su: slava – slavlje obiteljskog sveca zaštitnika u Bosanskom Grahovu, pohod groblju na uskrsno jutro u župi Podhum, u okolici Livna, usmene predaje o hajduku Mijatu Tomiću, dva nijema kola bez instrumentalne pratnje glamočko i unačko kolo iz okolice Drvara, pljočkanje – pastirska igra u Obljaju, u okolici Bosanskog Grahova, muško i žensko pjevanje na Kupresu, umijeće izrade livanjskog sira i brijanje mladoženje – svadbeni običaj u Roškom polju, u okolici Tomislavgrada.

Na promociji će biti izloženo dvanaest fotografija Jasmina Fazlagića, umjetničkog fotografa. Nikica Mostarac Odobašić dizajnirala je kalendar. Lekturu je uradila Ljubica Ivančić, a  tekst na engleski jezik prevela je Ana Ćurković Ćurić.

Voditelj projekta o. Zvonko Martić.

Kalendar je dio projekta „Istraživanje i predstavljanje nematerijalne kulturne baštine Hrvata, Srba i Bošnjaka u Hercegbosanskoj županiji“ koji su financijski podržali Federalno ministarstvo kulture i športa i Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Zainteresirani kalendar mogu ga nabaviti u tiskari List d.o.o. u Livnu na mail tiskara.list@tel.net.ba ili na telefon +387 (0)34 204 019.

Udruga Stećak